დონეებად დაყოფილი წიგნები

ყვითელი
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 16
წაკითხვა »
დიდი
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 16
წაკითხვა »
-ში
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 11
წაკითხვა »
თეთრი
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 18
წაკითხვა »
ქალაქი
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 14
წაკითხვა »
პატარა
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 11
წაკითხვა »
-ზე
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 10
წაკითხვა »
თუ
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 24
წაკითხვა »
ოჯახი
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 8
წაკითხვა »
ან
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
წაკითხვა »
ბიჭის
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 18
წაკითხვა »
და
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 20
წაკითხვა »
სპორტი
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 18
წაკითხვა »
სოფელი
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
წაკითხვა »
ტრანსპორტი
დონე: 0 დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 18
წაკითხვა »
გაჩერებაზე
დონე: 0 დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური, ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 14
წაკითხვა »
ჩემი სათამაშოები
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: ერთი და იმავე ლექსიკური ერთეულების სხვადასხვა კონტექსტში გამოყენება.
სიტყვების რაოდენობა: 32
წაკითხვა »
გაზაფხული
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 19
წაკითხვა »
მე მაცვია
დონე: I დონე
სიტყვების რაოდენობა: 30
წაკითხვა »
პეპელა
დონე: I დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 32
წაკითხვა »
ტკბილი და მლაშე
დონე: I დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 31
წაკითხვა »
მე მყავს
დონე: I დონე
სიტყვების რაოდენობა: 24
წაკითხვა »
ემოციები
დონე: I დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 33
წაკითხვა »
დროა
დონე: I დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 42
წაკითხვა »
ზამთარი
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 21
წაკითხვა »
ეს არის ცა
დონე: I დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 22
წაკითხვა »
მე ვეთამაშები
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 24
წაკითხვა »
მე მინდა გავხდე
დონე: I დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 20
წაკითხვა »
მე მინდა მყავდეს
დონე: I დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 22
წაკითხვა »
ტკბილეული
დონე: I დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 22
წაკითხვა »
შემოდგომა
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 16
წაკითხვა »
შვილები
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 40
წაკითხვა »
მინდა
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 29
წაკითხვა »
ხმები
დონე: I დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 20
წაკითხვა »
მე მაქვს
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 24
წაკითხვა »
თეთრი თხა
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 24
წაკითხვა »
მე მიყვარს
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 27
წაკითხვა »
დედამიწა მრგვალია
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 17
წაკითხვა »
რამდენია
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 30
წაკითხვა »
როგორ?
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 21
წაკითხვა »
როგორი ვარ?
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 15
წაკითხვა »
მინდა მქონდეს...
დონე: I დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 27
წაკითხვა »
ასაკი
დონე: I დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 30
წაკითხვა »
კურდღელი ბოსტანში
დონე: I დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 23
წაკითხვა »
მე მომწონს
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 30
წაკითხვა »
ზაფხული
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 18
წაკითხვა »
მეგობარი ცხოველები
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 30
წაკითხვა »
ნიკა კარგი მოცურავეა
დონე: I დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 26
წაკითხვა »
მარი ჩაის სვამს
დონე: II დონე
ჟანრი: აღწერითი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: მოქმედებათა გამომხატველი მაღალსიხშირული ზმნები თანმიმდევრობის მიხედვით დალაგებული.
სიტყვების რაოდენობა: 39
წაკითხვა »
მარტო სახლში
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 64
წაკითხვა »
კოლექციონერი
დონე: II დონე
ჟანრი: რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 32
წაკითხვა »
ჩემი ოჯახი
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 33
წაკითხვა »
მარწყვი
დონე: II დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 29
წაკითხვა »
საკრავები
დონე: II დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 20
წაკითხვა »
ჩემი ძაღლი
დონე: II დონე
ჟანრი: რეალური ისტორიები
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 35
წაკითხვა »
ცა
დონე: II დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 36
წაკითხვა »
ცირკი
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 43
წაკითხვა »
ჩემი თმა
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 49
წაკითხვა »
ზარმაცი ძაღლი
დონე: II დონე
ჟანრი: სამეცნიერო
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 32
წაკითხვა »
ია
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 38
წაკითხვა »
კატები
დონე: II დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 32
წაკითხვა »
ჩემი მაგიდა
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 35
წაკითხვა »
ჩემი ოჯახი
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 34
წაკითხვა »
დაბადების დღე
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 42
წაკითხვა »
მისალოცი ბარათი
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 36
წაკითხვა »
ნიკამ ახალი წიგნი იყიდა
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 36
წაკითხვა »
ეს ბევრია
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 42
წაკითხვა »
ეკა წერილს წერს
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 38
წაკითხვა »
მსოფლიოს რუკა
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 30
წაკითხვა »
ქვები
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 38
წაკითხვა »
შემოდგომა გალაღდა
დონე: II დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 33
წაკითხვა »
რამდენი თვალი აქვს შუქნიშანს
დონე: III დონე
ჟანრი: ისტორიული, სამეცნიერო
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: რეპეტიციული წყობა, მარტივი კავშირებითი სიტყვების დასწავლა, დასკვნითი წინადადებები.
სიტყვების რაოდენობა: 64
წაკითხვა »
თითები
დონე: III დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 60
წაკითხვა »
ადამიანის სხეული
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 65
წაკითხვა »
ბებია ჩამოვიდა
დონე: III დონე
ჟანრი: რეალური ისტორიები
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 52
წაკითხვა »
ეს რა არის
დონე: III დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 59
წაკითხვა »
ჩვენი კლასი
დონე: III დონე
ჟანრი: რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 30
წაკითხვა »
ცხოველების შვილები
დონე: III დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 48
წაკითხვა »
ნინო ხატავს
დონე: III დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 38
წაკითხვა »
ნიკო ზოოპარკში
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 68
წაკითხვა »
ცირკში
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 58
წაკითხვა »
ჩემი მეგობარი
დონე: III დონე
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 53
წაკითხვა »
მე სწრაფი ვარ
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 41
წაკითხვა »
შიმშილი
დონე: III დონე
სიტყვების რაოდენობა: 37
წაკითხვა »
გაციება
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, რეალისტური, პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 45
წაკითხვა »
საახალწლო საჩუქრები
დონე: III დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 52
წაკითხვა »
რა გვაქვს საუზმედ
დონე: IV დონე
ჟანრი: პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: ლექსიკური ერთეულების სხვადასხვა კონტექსტური ფორმა, დიალოგის კონცეფცია.
სიტყვების რაოდენობა: 79
წაკითხვა »
ხის კარი
დონე: IV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 76
წაკითხვა »
აუზი
დონე: IV დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 73
წაკითხვა »
ნინოს ცხოველები
დონე: IV დონე
ჟანრი: აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 66
წაკითხვა »
მამა არქიტექტორია
დონე: IV დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 68
წაკითხვა »
ბავშვი
დონე: IV დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 64
წაკითხვა »
დათვი
დონე: IV დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 47
წაკითხვა »
მერცხლები
დონე: IV დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 69
წაკითხვა »
ტყეში ცხოვრობს...
დონე: IV დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 65
წაკითხვა »
ზღვა
დონე: IV დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 53
წაკითხვა »
ჩვენი გუნდი
დონე: IV დონე
სიტყვების რაოდენობა: 73
წაკითხვა »
ზღვის ცხოვრება
დონე: IV დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 62
წაკითხვა »
მე და ჩემი ოჯახი
დონე: IV დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
სიტყვების რაოდენობა: 68
წაკითხვა »
თალგამი
დონე: V დონე
ჟანრი: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 105
წაკითხვა »
ბავშვები თეთრ სახლში
დონე: V დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 77
წაკითხვა »
დედის დაბადების დღე
დონე: V დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 121
წაკითხვა »
ტრანსპორტი
დონე: V დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 77
წაკითხვა »
რამდენი?
დონე: V დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 80
წაკითხვა »
როცა გავიზრდები...
დონე: V დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 97
წაკითხვა »
ნინოს ცხოველები
დონე: V დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 74
წაკითხვა »
შენ ადამიანი ხარ!
დონე: V დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 90
წაკითხვა »
რატის წიგნი
დონე: V დონე
ჟანრი: ფენტეზი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 106
წაკითხვა »
წიგნის მაღაზიაში
დონე: V დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 76
წაკითხვა »
წყლის შროშანი
დონე: V დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 73
წაკითხვა »
მომღერალი ჩიტი-
დონე: V დონე
ჟანრი: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 74
წაკითხვა »
წელიწადის დროები
დონე: V დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 76
წაკითხვა »
რიცხვები და ანდაზები
დონე: V დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 83
წაკითხვა »
საათი
დონე: V დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 125
წაკითხვა »
სტუმრად მწერალთან
დონე: V დონე
ჟანრი: ფენტეზი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 123
წაკითხვა »
ტომი და ჯერი
დონე: VI დონე
ჟანრი: პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: სხვადასხვა დონის ინფორმაციის კომპლექსურად გადმოცემა.
სიტყვების რაოდენობა: 106
წაკითხვა »
როგორ გავაკეთოთ ვაშლის ნამცხვარი
დონე: VI დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 107
წაკითხვა »
ერთი დღე ზოოპარკში
დონე: VI დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 91
წაკითხვა »
პირველი ადგილი
დონე: VI დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 95
წაკითხვა »
სოფლის მაშენებლები
დონე: VI დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 90
წაკითხვა »
უცნაური შენობები
დონე: VI დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 110
წაკითხვა »
ბებიას სათვალე
დონე: VI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 108
წაკითხვა »
გადამფრენი იხვები
დონე: VI დონე
ჟანრი: პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 107
წაკითხვა »
სასწავლო ნივთები
დონე: VI დონე
ჟანრი: პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 120
წაკითხვა »
შვიდი
დონე: VI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 124
წაკითხვა »
ხატვის გაკვეთილი
დონე: VI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 107
წაკითხვა »
ეს უზრდელობაა
დონე: VI დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 96
წაკითხვა »
მეგობრობა
დონე: VI დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 136
წაკითხვა »
ბელას დამალობანა
დონე: VII დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: ადგილის ზმნიზედების კონტექსტური გამოყენება; დიალოგების კონცეფცია, რეპეტიციული ფრაზები.
სიტყვების რაოდენობა: 125
წაკითხვა »
შიში
დონე: VII დონე
ჟანრი: ფენტეზი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 158
წაკითხვა »
სად მივდივართ
დონე: VII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 129
წაკითხვა »
არჩევანი
დონე: VII დონე
ჟანრი: აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 135
წაკითხვა »
დათო სადილს ამზადებს
დონე: VII დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 124
წაკითხვა »
დროის ფასი
დონე: VII დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 166
წაკითხვა »
ვარსკვლავები
დონე: VII დონე
ჟანრი: აღწერითი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 78
წაკითხვა »
კარამელი
დონე: VII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 150
წაკითხვა »
მახინჯი იხვის ამბავი
დონე: VII დონე
ჟანრი: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 154
წაკითხვა »
უცნაური ფეხსაცმელები
დონე: VII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 122
წაკითხვა »
დელფინი
დონე: VII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 112
წაკითხვა »
ავტომობილები
დონე: VII დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 159
წაკითხვა »
ანიმე
დონე: VII დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 149
წაკითხვა »
უცნაური გენიოსები
დონე: VII დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა, ბიოგრაფია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 149
წაკითხვა »
შოკოლადი
დონე: VII დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური, პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 140
წაკითხვა »
ერთი სიცოცხლე
დონე: VII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 145
წაკითხვა »
ფუტკრები საშოვარზე
დონე: VII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 128
წაკითხვა »
დინოზავრები
დონე: VIII დონე
ჟანრი: პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 161
წაკითხვა »
ანიკოს და ვანიკოს არდადეგები
დონე: VIII დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 170
წაკითხვა »
კოლუმბი
დონე: VIII დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 185
წაკითხვა »
ცხენი
დონე: VIII დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 159
წაკითხვა »
ძაღლი
დონე: VIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული, ინსტრუქცია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 172
წაკითხვა »
წიაღისეული საწვავი
დონე: VIII დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა, ინსტრუქცია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 157
წაკითხვა »
ჰარი პოტერი
დონე: VIII დონე
ჟანრი: იუმორისტული, სამეცნიერო
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 174
წაკითხვა »
ყაბახი
დონე: VIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 142
წაკითხვა »
ჩინური ზოდიაქო
დონე: VIII დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 164
წაკითხვა »
ნიჭიერი კატო
დონე: VIII დონე
ჟანრი: აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 144
წაკითხვა »
საშობაო ნამცხვარი
დონე: VIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 162
წაკითხვა »
ზეზვა და მზია
დონე: VIII დონე
ჟანრი: ბიოგრაფია, პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 145
წაკითხვა »
მიკი მაუსი
დონე: VIII დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 174
წაკითხვა »
ნიუტონის ვაშლი
დონე: VIII დონე
ჟანრი: სამეცნიერო
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 163
წაკითხვა »
სამშობლო
დონე: VIII დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 149
წაკითხვა »
ფერები
დონე: VIII დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 175
წაკითხვა »
ფეხბურთი
დონე: VIII დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 185
წაკითხვა »
ღრუბლები
დონე: VIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 149
წაკითხვა »
გასაუბრება
დონე: VIII დონე
ჟანრი: პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 166
წაკითხვა »
ბედნიერი სტუმარი
დონე: IX დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 213
წაკითხვა »
დახატე საკუთარი თავი
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 185
წაკითხვა »
არიადნეს ძაფი
დონე: IX დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 211
წაკითხვა »
წითელი ქუდი
დონე: IX დონე
ჟანრი: მცირე მოთხრობა
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 219
წაკითხვა »
ბინოკლი
დონე: IX დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 197
წაკითხვა »
თარჩია
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 182
წაკითხვა »
თვლა
დონე: IX დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური, ისტორიული, რეალური ისტორიები
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 201
წაკითხვა »
თხა
დონე: IX დონე
ჟანრი: აღწერითი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 156
წაკითხვა »
მელნის ტბა
დონე: IX დონე
ჟანრი: ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 201
წაკითხვა »
მცენარეები
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 173
წაკითხვა »
რაგბი
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული, რეალისტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 184
წაკითხვა »
სასკოლო ნივთები
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 226
წაკითხვა »
ფიგურული სრიალი
დონე: IX დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 203
წაკითხვა »
ფოსტის ისტორია
დონე: IX დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 179
წაკითხვა »
შაში
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული, ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 188
წაკითხვა »
კალათბურთი
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 197
წაკითხვა »
ცხოველთა სასწრაფო დახმარება
დონე: IX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 174
წაკითხვა »
ვატიკანი
დონე: X დონე
ჟანრი: სამეცნიერო
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციული დეტალები, კომპლექსური ტექსტური ორგანიზება. მკაფიო კონცეპტუალური ჩარჩო.
სიტყვების რაოდენობა: 264
წაკითხვა »
ვულკანი
დონე: X დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური, ბიოგრაფია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 216
წაკითხვა »
თვითმფრინავით მგზავრობა
დონე: X დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 174
წაკითხვა »
კატა
დონე: X დონე
ჟანრი: სამეცნიერო
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 223
წაკითხვა »
მეტრო
დონე: X დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 239
წაკითხვა »
მცენარეები, ცხოველები და ფრინველები
დონე: X დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 232
წაკითხვა »
ნაგაზი
დონე: X დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 218
წაკითხვა »
ტრამვაი
დონე: X დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 243
წაკითხვა »
ქართული ჭიდაობა
დონე: X დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 229
წაკითხვა »
ცისარტყელა
დონე: X დონე
ჟანრი: ფენტეზი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 253
წაკითხვა »
ძროხა
დონე: X დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 233
წაკითხვა »
წყალდიდობა
დონე: X დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ინსტრუქცია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 230
წაკითხვა »
ხარი
დონე: X დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 276
წაკითხვა »
ჯიხვი
დონე: X დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 186
წაკითხვა »
გლადიატორები
დონე: X დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 228
წაკითხვა »
დავითი და გოლიათი
დონე: X დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური, აღწერითი, ბიოგრაფია
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 239
წაკითხვა »
სამი სურვილი
დონე: X დონე
ჟანრი: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 223
წაკითხვა »
გოგონა და სამი დათვი
დონე: X დონე
ჟანრი: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 293
წაკითხვა »
ავტობუსის მძღოლი
დონე: X დონე
ჟანრი: ფენტეზი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 234
წაკითხვა »
ნაყინის სახლი
დონე: X დონე
ჟანრი: ფენტეზი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 166
წაკითხვა »
წითელქუდა
დონე: X დონე
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 261
წაკითხვა »
ავტომობილი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 287
წაკითხვა »
ნაპოლეონ ბონაპარტე
დონე: XI დონე
ჟანრი: ბიოგრაფია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 291
წაკითხვა »
პალმა
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 293
წაკითხვა »
პეპი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 298
წაკითხვა »
პიზის კოშკი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 210
წაკითხვა »
საქართველოს მდინარეები
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 262
წაკითხვა »
ქვევრი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 326
წაკითხვა »
ჩინური დრაკონი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული, კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 280
წაკითხვა »
ცუნამი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 277
წაკითხვა »
ცხვარი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 337
წაკითხვა »
ცხოველები
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 261
წაკითხვა »
ცხოველთა ნაშიერები
დონე: XI დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 246
წაკითხვა »
ჭადრაკი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 306
წაკითხვა »
სირაქლება
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 318
წაკითხვა »
მაგნა კარტა
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 177
წაკითხვა »
ტერმიტები
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 179
წაკითხვა »
ურემი
დონე: XI დონე
ჟანრი: სამეცნიერო
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციული დეტალები, კომპლექსური ტექსტური ორგანიზება. მკაფიო კონცეპტუალური ჩარჩო, რომელიც დროის სხვადასხვა მონაკვეთის ინფორმაციებს აერთიანებს.
სიტყვების რაოდენობა: 324
წაკითხვა »
ტელესკოპი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 312
წაკითხვა »
ტორნადო
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 322
წაკითხვა »
ტრაქტორი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 263
წაკითხვა »
ურემი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 325
წაკითხვა »
ქამელეონი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 288
წაკითხვა »
რიხტერის სკალა
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 263
წაკითხვა »
მთები
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 315
წაკითხვა »
გინესის რეკორდების წიგნი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 310
წაკითხვა »
დიდი ბარიერული რიფი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 300
წაკითხვა »
დიდი კანიონი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 292
წაკითხვა »
ზებრა
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 316
წაკითხვა »
იგუასუ
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 320
წაკითხვა »
ინდიელები
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 330
წაკითხვა »
ბეჰემოთი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 286
წაკითხვა »
ბრუნეი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 258
წაკითხვა »
CD-პლეიერი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 332
წაკითხვა »
ირემი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 317
წაკითხვა »
კაცი, რომელიც კოსმოსიდან გადმოხტა
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 241
წაკითხვა »
კვების ჯაჭვი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 236
წაკითხვა »
ლახტი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 253
წაკითხვა »
ლეგენდა გრაფ დრაკულაზე
დონე: XI დონე
ჟანრი: ფენტეზი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 288
წაკითხვა »
ლელო
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 269
წაკითხვა »
ლიმონათი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 284
წაკითხვა »
მატარებელი
დონე: XI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 306
წაკითხვა »
პატარა სოფლის ბინადრები
დონე: XI დონე
ჟანრი: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 331
წაკითხვა »
მკერავი ოქრონემსა
დონე: XI დონე
ჟანრი: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 266
წაკითხვა »
მიწისძვრა
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 340
წაკითხვა »
მყინვარები და აისბერგები
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 366
წაკითხვა »
ნაყინი
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 367
წაკითხვა »
ნაძვი
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 400
წაკითხვა »
საავიაციო კატასტროფები
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 407
წაკითხვა »
საფრანგეთის რევოლუცია
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 393
წაკითხვა »
ტბები
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 416
წაკითხვა »
ტყე
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 407
წაკითხვა »
ფირსაკრავი
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 349
წაკითხვა »
ქარიშხალი
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 394
წაკითხვა »
ყურძენი
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 360
წაკითხვა »
ქართული ხალხური ცეკვა
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 371
წაკითხვა »
ჭადარი
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 352
წაკითხვა »
გემი
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 347
წაკითხვა »
კალანდობა
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 349
წაკითხვა »
კასიუს კლეი
დონე: XII დონე
ჟანრი: ბიოგრაფია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 392
წაკითხვა »
კომბაინი
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 351
წაკითხვა »
მაიკლ ჯორდანი
დონე: XII დონე
ჟანრი: ბიოგრაფია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 359
წაკითხვა »
მარკ ტვენი
დონე: XII დონე
ჟანრი: ბიოგრაფია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 366
წაკითხვა »
მაჩუ–პიქჩუ
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 356
წაკითხვა »
მთვარე
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 356
წაკითხვა »
თეატრი
დონე: XII დონე
ჟანრი: სამეცნიერო
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: მკაფიო სტრუქტურა ინფორმაციული დეტალები სურთიერთდაკავშირება / შეპირისპირება და მთლიანობაში გააზრება.
სიტყვების რაოდენობა: 347
წაკითხვა »
გრიგოლ ფერაძე
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 427
წაკითხვა »
ვარსკვლავები
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 407
წაკითხვა »
კავბოი
დონე: XII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 361
წაკითხვა »
ქაღალდი
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 433
წაკითხვა »
აცტეკები
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 449
წაკითხვა »
რიჰარდ ვაგნერი
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 409
წაკითხვა »
საჯარო ხელოვნება
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ბიოგრაფია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: მკაფიო ტექსტური არქიტექტურა, სტრუქტურიზებული ინფორმაცია. დეტალების გააზრება და საერთო კონცეპტუალური ქოლგის ქვეშ გაერთიანება.
სიტყვების რაოდენობა: 414
წაკითხვა »
იაპონია
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
წაკითხვა »
მზე
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 269
წაკითხვა »
ნიაგარის ჩანჩქერი
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 429
წაკითხვა »
პინგვინები
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 407
წაკითხვა »
მაიას ტომი
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 341
წაკითხვა »
ტაჯ–მაჰალი
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 403
წაკითხვა »
უოლტ დისნეი
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 426
წაკითხვა »
ფაშიზმის დამარცხება
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 374
წაკითხვა »
წერო
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 436
წაკითხვა »
ჭიანჭველები
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 418
წაკითხვა »
ხერთვისი
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 440
წაკითხვა »
ბერლინის კედელი
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 483
წაკითხვა »
ასტრიდ ლინდგრენი
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 428
წაკითხვა »
ბულბული
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 476
წაკითხვა »
ზეთისხილის ხე
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 471
წაკითხვა »
კარავი (პარლამენტი)
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ისტორიულ-დოკუმენტური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 381
წაკითხვა »
კორიდა
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
სიტყვების რაოდენობა: 443
წაკითხვა »
ბაობაბი
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 468
წაკითხვა »
ლაშარობა
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 422
წაკითხვა »
ლომისობა
დონე: XIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 0
წაკითხვა »
აქლემი
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 542
წაკითხვა »
ახალციხე
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 551
წაკითხვა »
დუბაი
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 500
წაკითხვა »
ალექსანდრე ქართველი
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ისტორიულ-დოკუმენტური, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: მოვლენათა მონაცვლეობა და განვითარება, მკაფიო ტექსტური არქიტექტურა. ინფორმაციული დეტალების ზედმიწევნით გააზრება და გამთლიანება.
სიტყვების რაოდენობა: 523
წაკითხვა »
კაცი,ნიანგი, მელია
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 479
წაკითხვა »
ეგვიპტის პირამიდები
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 503
წაკითხვა »
ექვთიმე თაყაიშვილი
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 535
წაკითხვა »
იოჰან შტრაუსი
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 506
წაკითხვა »
მგელი
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 494
წაკითხვა »
პეტრა
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 461
წაკითხვა »
ჟირაფი
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 557
წაკითხვა »
ფრინველები და მათი ნაშიერები
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 496
წაკითხვა »
როგორ გავაკეთოთ ფრანი
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 470
წაკითხვა »
საზღვაო კატასტროფები
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 484
წაკითხვა »
ფული
დონე: XIV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 477
წაკითხვა »
ნიკოლა ტესლა
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 575
წაკითხვა »
პარაშუტი
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 651
წაკითხვა »
პლანეტები
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 585
წაკითხვა »
პრინცესა ანასტასია
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 554
წაკითხვა »
რომი
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 597
წაკითხვა »
სამხრეთ აფრიკა
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 597
წაკითხვა »
საოცარი საფრენი აპარატები
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 651
წაკითხვა »
სპილო
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 747
წაკითხვა »
ჩინეთის კედელი
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 681
წაკითხვა »
დიმიტრი ყიფიანი
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 578
წაკითხვა »
დრაკონი
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 579
წაკითხვა »
ვენეცია
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 591
წაკითხვა »
ვეფხვი
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 671
წაკითხვა »
ზამთარი
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 607
წაკითხვა »
ზვიგენი
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 560
წაკითხვა »
მოსკოვი
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 686
წაკითხვა »
ნიანგი
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 574
წაკითხვა »
უცნაური ყვავილები
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 604
წაკითხვა »
უცნაური მცენარეები
დონე: XV დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 489
წაკითხვა »
მეხიკო
დონე: XVI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 750
წაკითხვა »
მუხა
დონე: XVI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 750
წაკითხვა »
უდაბნო
დონე: XVI დონე
ჟანრი: სამეცნიერო
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის გააზრება და ერთი კონცეპტუალური ჩარჩოს ქვეშ გაერთიანება.
სიტყვების რაოდენობა: 741
წაკითხვა »
იაპონია
დონე: XVI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 742
წაკითხვა »
საახალწლო ტრადიციები მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში
დონე: XVI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 796
წაკითხვა »
პროფესიები
დონე: XVI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 593
წაკითხვა »
საქართველოს პირველი ქალბატონები
დონე: XVI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 787
წაკითხვა »
მსოფლიოს გამორჩეული საფეხბურთო სტადიონები
დონე: XVI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 698
წაკითხვა »
ჰამლეტ გონაშვილი
დონე: XVI დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 706
წაკითხვა »
ჯაზი
დონე: XVI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 700
წაკითხვა »
დაკარგული ქალაქები
დონე: XVI დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 721
წაკითხვა »
გაზაფხული
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 732
წაკითხვა »
ინდიელები
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 768
წაკითხვა »
რიო
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 752
წაკითხვა »
სვანეთი
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 808
წაკითხვა »
ტოკიო
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 738
წაკითხვა »
ცნობილი პირველი ქალბატონები
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 812
წაკითხვა »
გიოთჰორნი
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 706
წაკითხვა »
გურული მოჯირითეები ამერიკაში
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: კომპლექსური კონცეპტუალური ჩარჩო, განსხვავებული სტილისტური ჩართვები.
სიტყვების რაოდენობა: 810
წაკითხვა »
მსოფლიოს უმაღლესი შენობები
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 826
წაკითხვა »
უცნაური ცხოველები
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 841
წაკითხვა »
არწივი
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 732
წაკითხვა »
ძუკუ, კიკუ, ალუ და პატარა ქალაქი
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ზღაპარი
შინაარსის ტიპი: მხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 836
წაკითხვა »
რაგბი
დონე: XVII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 818
წაკითხვა »
ჩიჩენ–იცა
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 773
წაკითხვა »
ნობელის პრემია და ნობელიანტები
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციაზე მუშაობა და მათი დაკავშირება.
სიტყვების რაოდენობა: 807
წაკითხვა »
კაირო
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 902
წაკითხვა »
დაკარგული ტილოები
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 779
წაკითხვა »
ფეხბურთი
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 924
წაკითხვა »
იგავ-არაკი
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: პირდაპირი თხრობა
შინაარსის ტიპი: შერეული
მოკლე ინფორმაცია: ჟანრობრივი და სტილისტური მრავალფეროვნება, ინფორმაციის არაერთგვაროვნება, საინტერესო კონცეპტუალური ჩარჩო.
სიტყვების რაოდენობა: 862
წაკითხვა »
სიდნეი
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 837
წაკითხვა »
ლონდონი
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 839
წაკითხვა »
ჯანსაღი ცხოვრების წესი
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური, ინსტრუქცია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 864
წაკითხვა »
საახალწლო ტრადიციები საქართველოში
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 938
წაკითხვა »
ფერწერის შედევრები
დონე: XVIII დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 811
წაკითხვა »
ადამიანის სასიცოცხლო ციკლი
დონე: XIX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 830
წაკითხვა »
ბერმუდის სამკუთხედი
დონე: XIX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 832
წაკითხვა »
ლომი
დონე: XIX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 921
წაკითხვა »
რაჭა
დონე: XIX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, აღწერითი
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 770
წაკითხვა »
წყალი
დონე: XIX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 1057
წაკითხვა »
მსოფლიოს რელიგიები
დონე: XIX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 927
წაკითხვა »
ლეონარდო და ვინჩის ბიოგრაფია
დონე: XIX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 945
წაკითხვა »
მსოფლიოს 10 საუკეთესო მუზეუმი
დონე: XIX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 1078
წაკითხვა »
ფერადი ზღვები
დონე: XIX დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: კლასიფიკაცია და შედარება, მკაცრი ტექსტური არქიტექტურა, მრავალფეროვანი კონცეპტუალური ჩარჩო.
სიტყვების რაოდენობა: 934
წაკითხვა »
შანხაი
დონე: XIX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 864
წაკითხვა »
წარმატების საიდუმლო
დონე: XIX დონე
ჟანრი: კონცეპტუალური
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 1068
წაკითხვა »
ნოდარ დუმბაძე
დონე: XX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 975
წაკითხვა »
ნიკო ფიროსმანი
დონე: XX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 1204
წაკითხვა »
ოპერა
დონე: XX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 1210
წაკითხვა »
სისხლი
დონე: XX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 896
წაკითხვა »
ქართული ხალხური საკრავები
დონე: XX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 1089
წაკითხვა »
ცეკვა
დონე: XX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 1023
წაკითხვა »
მიმდინარეობები მხატვრობაში
დონე: XX დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 1176
წაკითხვა »
დედა ტერეზა
დონე: XX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული, ბიოგრაფია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 1370
წაკითხვა »
მარადონა
დონე: XX დონე
ჟანრი: ინსტრუქცია
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 968
წაკითხვა »
ვიკინგები
დონე: XX დონე
ჟანრი: ისტორიული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
მოკლე ინფორმაცია: მოცულობითი, სხვადასხვა ტიპის ინფორმაციის გააზრება და დაკავშირება.
სიტყვების რაოდენობა: 1130
წაკითხვა »
კალათბურთი
დონე: XX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 1118
წაკითხვა »
პაგანინი
დონე: XX დონე
ჟანრი: ინფორმაციულ-ნარატიული
შინაარსის ტიპი: შერეული
სიტყვების რაოდენობა: 1068
წაკითხვა »
ლეონარდო და ვინჩის შემოქმედება
დონე: XX დონე
ჟანრი: ინფორმაციული
შინაარსის ტიპი: არამხატვრული
სიტყვების რაოდენობა: 1062
წაკითხვა »